Funksjonærinfo

Viktig info til funksjonærer

Takk for at du stiller som funksjonær til den 40. Stenfjellrunden  – Vinterens vakreste eventyr i Vangsåsen!

Mannskapsliste finner du her (oppdatert pr. 3.2)

1.       Oppmøte

Dersom annet ikke er avtalt skal alle funksjonærer møte i treningsrommet ved siden av rennkontoret til angitt tid iht. bemanningslista. Rennkontoret er bygget nedenfor klubbhuset. Unntak er funksjonærer til kjøkken som møter i klubbhuset.

Dersom gruppelederne har avtalt annet oppmøtested SKAL disse melde dette til funksjonæransvarlig (Tone Bleken Rud, tonenys@hotmail.com).

Viktig å koordinere transport for de som skal til matstasjoner på Krakholen. Må samkjøre da det ikke er plass til så mange biler her.

2.       Dekning av utgifter bom

Må du løse billett til vegbommen på Gåsbu? Ta med billetten til kafeteriaen i klubbhuset, og du får utgiften refundert her. Gjelder i første rekke mannskaper som skal betjene matstasjoner.

3.       Bespisning

Mannskaper til drikkestasjoner bør ta med matpakke. For øvrig vil det være mat i funksjonærrommet (treningsrommet) under hele arrangementet. På ettermiddagen serveres varm mat.

4.       Bekledning, skiutstyr etc.

Husk å kle deg godt når du skal være ute. De som skal på drikkestasjoner (med unntak av «Krakholen», må ta med ski. Alle mannskaper får utdelt gule vester.

5.      Beredskap – Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er til stede under hele arrangementet med 2 mannskaper på stadion og to snøscootere ute i løypa. Se info-tag for øvrig informasjon og kontaktpersoner.

6.       Kjekt å vite hvis spørsmål

Sperretau på Krakholen kl. 15.30. Løpere som bryter, eller blir møtt av tauet, får transport inn til Gåsbu.

Vel møtt til trivelig og sosial dugnad på Gåsbu!