Vilkår/betingelser

betingelserPåmelding:

Det vil være manuell etteranmelding på Sport1 Superstore Hamar på Olrud fredag 3. februar, mellom kl. 17.00 og 19.00, og etteranmelding på Gåsbu løpsdagen mellom kl. 08.00 og kl. 10.00. Etteranmelding kan også gjøres via påmeldingslinken her.

NB! PÅMELDING ER BINDENDE – BETALINGSFRIST 5 DAGER.

NB! Skilisens kommer i tillegg til satsene over. Les mer om skilisens her.

NB! Påmelding er ikke gyldig før betaling er bekreftet.

Påmeldingsvilkår for Stenfjellrunden

Vennligst les nøye gjennom vilkårene.

——————————————————————————–

1. Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende. Det er ingen refusjon ved sykdom, skade etc.

2. Avlysning

Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

3. Transport, overnattingskostnader og lignende

Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangementet.

4. Personopplysninger

Ved påmelding til våre arrangementer samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på nettet i søkbar form slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Bildene  vil inngå i vårt fotoarkiv og vil kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. Bildene vil også kunne bli benyttet for, og eller videresolgt til, aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter for bruk blant annet i plakater, brosjyrer m.m., herunder til reklameformål.

5. Generelle bestemmelser for arrangementene

Rennet blir arrangert etter NSF’s sine regler. Deltagerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler.

6. Forsikring

Alle deltakere i Stenfjellrunden må løse engangslisens hvis de ikke har årsforsikring gjennom NSF. Engangslisens gjelder for alle t.o.m 69 år og som er medlem av den norske folketrygd . Se vilkår for skiforsikring her: Link til avsnitt om skilisens under «Om Stenfjellrunden»

Lisensen vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangement.